Cập Nhật Thông Tin Xây Cất Nhà Thờ

– lúc 2:30pm hôm nay Mr. Doug, anh Châu và MS QN đã tiếp xúc công ty sắt, tìm hiểu để thoả mãn những yêu cầu và dữ lìệu của kiến trúc sư, chúng tôi đang thương lượng để được giá thấp nhất.
– Ngày mai ́thứ Sáu 8/7/2016 ông Doug sẽ nộp bảng vẽ cho Harris County.
– Thứ Hai 11/7/2016 MS QN sẽ chạy xuống văn phòng và đưa cho Mr. Bảng Survey có con dấu của Kỹ Sư Survey để nộp cho POA.
– Đang chờ 2 công ty lượng giá về đất và building của Hội Thánh để nộp cho Tổng Hội.
– Cầu nguyện xin Chúa cho mọi thủ tục giấy tờ được thuận lợi và nhanh chóng.